Strona główna O Kwidzynie Polityka jakości
Polityka jakości

Nadrzędnym celem Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Spółka z o.o. w Kwidzynie jest ciągłe doskonalanie w zakresie wymagań i oczekiwań klientów w szerokim tego słowa znaczeniu, wyrażonych w specyfikacjach, normach i przepisach prawnych.

Celem Zakładu jest zwiększanie efektywności procesów produkcji, między innymi poprzez wdrażanie postępu technicznego i doskonalenie wiedzy.

W ramach prowadzonych działań deklarujemy pełną odpowiedzialność za środowisko narturalne i bezpieczeństwo zdrowotne produktów.

Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności realizujemy poprzez poprawę organizacji pracy i system szkoleń.

Aby osiągnąć wymienione cele w przedsiębiorstwie wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, system HACCP oparty na siedmiu zasadach Codex Alimentarius, GHP, GMP oraz standardy BRC v.6 i IFS v.5, które gwarantują utrzymanie najlepszej jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

Kierownictwo Firmy deklaruje przestrzeganie przepisów prawa pracowniczego oraz przestrzeganie zasad etycznych w swoich działaniach.

Pracownicy Firmy znają Politykę Jakości oraz Bezpieczeństwa Żywności i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów. Przestrzeganie przez nich systemów GMP, GHP i HACCP pozwala na eliminacje zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych oraz mikrobiologicznych.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, jak i wszystkie nasze działania, podlegają ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi.